Voor alle medewerkers in dienst van stichting De Kleine Prins bestaat er de mogelijkheid om tijdens werkzaamheden op de scholen betrokken te zijn bij activiteiten van het kenniscentrum van De Kleine Prins. Stichting De Kleine Prins steunt hiermee de professionalisering van de medewerkers. De eisen die de samenleving aan de professional stelt maken het noodzakelijk dat professionals vaardigheden rond kennisverwerving, onderzoek en kennistoepassing leren. Het ontwikkelen van deze competenties zal niet voor alle medewerkers op de scholen van de Kleine Prins in gelijke mate en op hetzelfde moment worden gedaan. Kenniscentrum De Kleine Prins richt zich op het genereren van kennis en het versterken van aanwezige kennis over het ontwikkelen en leren van leerlingen met een indicatie voor cluster 3 onderwijs.

Kenniscentrum De Kleine Prins focust hierbij op de volgende vier aspecten:
- het geven van onderwijs
- het uitvoeren van innovatieve projecten
- het implementeren van kwaliteitszorg
- het doen van wetenschappelijk onderzoek

Deze vier elementen zijn nauw met elkaar verbonden en het is de uitdaging om juist in het centrum van deze vier activiteiten de vernieuwingen te laten samenkomen. Het op een goede manier verweven van scholing, kwaliteitszorg innovaties en onderzoek zal kennisproducerend en kenniscirculerend werken.

Kenniscentrum De Kleine Prins vindt het van grote waarde dat beschikbare kennis over leerlingen met beperkingen of langdurige ziekte beschikbaar komt voor de kennisinfrastructuur: dat zal de praktijk verhelderen en verder brengen.

© 2010 Realisatie Creaweaver